Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

going back to my roots


ταξίδια πολλά μέσα στο ταξίδι

λαθρεπιβάτης στιγμών

φυγάς μιας δεδομένης κανονικότητας

κάπου, κάπως, θα βρω πάλι την πόρτα της εξόδου

προς το παρών τέλη του μήνα επιστροφή στις ρίζες

τις δικές μου